Följ Umeå Biotech Incubator

Taggar

Umeå Biotech Incubator

Lipum

Inficure Bio

New and Different Facebook Group Helping Life Science Companies

New and Different Facebook Group Helping Life Science Companies

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2020 08:09 CEST

​A new Facebook group is enabling companies in Umeå to buy and sell second-hand laboratory equipment, as well as gain access to cheaper lab services. “Many life science companies are often in need of a laboratory, but new equipment is expensive and requires a great deal of knowledge to operate. This new group allows companies to sustainably support each other,” says Jennie Ekbeck, CEO of UBI.

Skapade ovanlig grupp på facebook – vill hjälpa life science-företag och öka återanvändningen

Skapade ovanlig grupp på facebook – vill hjälpa life science-företag och öka återanvändningen

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2020 08:09 CEST

En ny och lite ovanlig grupp har bildats på Facebook – med syfte att sälja och köpa begagnad labbutrustning och labbtjänster i Umeå. – Universitetet, landstinget och en mängd life science-företag i Umeå har behov av laboratorium, men utrustning är dyrt och kräver stor kunskap. Med nya Facebookgruppen vill vi hjälpa företagen i stan att stötta varandra, säger Jennie Ekbeck, vd på UBI.

Lipigon tar in 16,6 miljoner – ska minska antalet döda i hjärtkärlsjukdomar

Lipigon tar in 16,6 miljoner – ska minska antalet döda i hjärtkärlsjukdomar

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 08:15 CEST

Umeåbaserade Lipigon Pharmaceuticals tar nu in 16,6 miljoner kronor i en nyemission. – Vi är mycket stolta över att lyckas nå en övertecknad nyemission i coronatider då många investerare håller hårt i slantarna. Det är ett styrketecken, säger Stefan K Nilsson, vd på Lipigon.

Lipigon attracts SEK 16.6 Million in new investment round to fight cardiovascular disease

Lipigon attracts SEK 16.6 Million in new investment round to fight cardiovascular disease

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 08:15 CEST

Lipigon Pharmaceuticals has attracted SEK 16.6 Million in a new share issue that will help it get nearer to its goal of reducing the number of global deaths caused by cardiovascular disease. “We are proud our new shares issue was oversubscribed, particularly during the ongoing Coronavirus pandemic when many investors are feeling more cautious,” says Stefan K Nilsson, CEO.

Nytt USA-patent säkrat för QureTech Bio – ska behandla tuberkulos

Nytt USA-patent säkrat för QureTech Bio – ska behandla tuberkulos

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2020 08:22 CEST

Umeåbaserade QureTech Bio har fått ett preliminärt godkännande av sin patentansökan i USA för en av bolagets läkemedelskandidater för behandling av tuberkulos. – USA är en nyckelmarknad för oss, så det här stärker oss. Vi är inne i ett väldigt spännande skede, säger Fredrik Almqvist, vd på QureTech Bio.

QureTech Bio has secured a US patent for tuberculosis treatment

QureTech Bio has secured a US patent for tuberculosis treatment

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2020 08:22 CEST

Umeå-based QureTech Bio has received preliminary approval for a patent application in the US for a drug candidate that helps treat tuberculosis. “The US is a key market for us so this news really helps strengthen our position. We are at a very exciting stage right now,” says Fredrik Almqvist, CEO of QureTech Bio.

Key appointments being made at new diabetes vaccine facility in Umeå

Key appointments being made at new diabetes vaccine facility in Umeå

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 08:04 CEST

Construction of Diamyd Medical's new vaccine manufacturing unit in Umeå is now underway, with a number of key roles being actively recruited to help staff the new facility. Newly-appointed site manager Maja Johansson is responsible for establishing the process for the production of GAD, the active substance in the study drug Diamyd.

Nyckelroller ska tillsättas på nya vaccinenheten i Umeå

Nyckelroller ska tillsättas på nya vaccinenheten i Umeå

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 08:04 CEST

Nu startar uppbyggandet av diabetesbolaget Diamyd Medicals nya tillverkningsenhet i Umeå. Nyanställd site manager är Maja Johansson med ansvar för etablering av processen för produktion av GAD, den aktiva substansen i prövningsläkemedlet Diamyd. Just nu är ett antal tjänster utlysta för att tillsätta viktiga nyckelroller till anläggningen.

Umeåföretagets produkt används till att förutse Covid-19-patienters behov av intensivvård världen över

Umeåföretagets produkt används till att förutse Covid-19-patienters behov av intensivvård världen över

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2020 09:14 CEST

Prisade Umeåföretaget Nordic Biomarker har fått en roll att spela under coronapandemin. En av deras produkter används nu på sjukhus världen över för att förutse vilka Covid-19-patienter som kommer att behöva intensivvård. – Det är förstås väldigt glädjande för oss att våra produkter kan vara till hjälp under det pågående utbrottet, säger Rikard Rodén, vd på Nordic Biomarker.

HiloProbe attracts millions in new investment round

HiloProbe attracts millions in new investment round

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2020 08:31 CEST

Umeå biotech company HiloProbe has attracted millions in new investment capital after successfully developing a diagnostic and prognostic product for colon and rectal cancer. “Capital is crucial for getting our product to patients and helping them,” says Lina Olsson, HiloProbe’s CEO.

HiloProbe tar in miljonbelopp

HiloProbe tar in miljonbelopp

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2020 08:17 CEST

Umeåbolaget HiloProbe har tagit fram en diagnostisk och prognostisk produkt för tjock- och ändtarmscancer. Nu tar man in miljonbelopp i en ny investerarrunda. – Kapitalet är avgörande för att vår produkt ska kunna nå patienterna och komma dem till nytta, säger Lina Olsson, vd.

Agrisera acquired by Uppsala life science company Olink

Agrisera acquired by Uppsala life science company Olink

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 08:00 CEST

After many years of private ownership, Vännäs-based Agrisera has been acquired by Swedish biotech company Olink Proteomics AB. “The Agrisera brand was very strong in itself, but this step offers us great opportunities that can benefit both our customers and partners,” says Erika Gelfgren, CEO of Agrisera.

Agrisera köps upp av storbolag

Agrisera köps upp av storbolag

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 08:00 CEST

Efter många år som lokalägda köps nu Vännäsföretaget Agrisera upp av storbolaget Olink. – Vi stod starka i egen regi, men det här ger oss stora möjligheter som gynnar såväl kunder som samarbetspartners, säger Erika Gelfgren, vd på Agrisera.

Lipigon signs major new deal with Shanghai-listed HitGen

Lipigon signs major new deal with Shanghai-listed HitGen

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 08:41 CEST

Umeå-based Lipigon Pharmaceuticals AB has signed a major new agreement with Chinese biotech company HitGen to develop drug candidates that treat blood fat disorders and cardiovascular diseases. “We want to create effective treatments and contribute to a better quality of life for patients,” says Stefan K Nilsson, CEO of Lipigon.

Lipigon tecknar nytt storavtal – med Shanghailistade HitGen

Lipigon tecknar nytt storavtal – med Shanghailistade HitGen

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 08:00 CEST

Umeåföretaget Lipigon Pharmaceuticals AB har tecknat ett avtal med HitGen för att utveckla läkemedelskandidater som kan behandla blodfettsrubbningar och hjärtkärlsjukdomar. – Vi vill skapa effektiva behandlingar och därmed bidra till ett friskare liv och bättre livskvalitet för patienter, säger Stefan K Nilsson, vd på Lipigon.

UmanDiagnostics anställer fler – ska klara förväntade orderingångar

UmanDiagnostics anställer fler – ska klara förväntade orderingångar

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 08:30 CEST

Life scienceföretaget UmanDiagnostics köptes upp av amerikanska storbolaget Quanterix för 22,5 miljoner dollar i somras. Nu anställer man ytterligare i Umeå för att klara orderingångarna som förväntas öka. – Vi fortsätter att satsa och har goda förhoppningar att gå stärkta ur coronakrisen, trots att ovissheten är stor i många branscher, säger Niklas Norgren, vd på UmanDiagnostics.

 Recruitment drive at UmanDiagnostics continues as orders anticipated to rise

Recruitment drive at UmanDiagnostics continues as orders anticipated to rise

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 08:30 CEST

Last summer Umeå-based UmanDiagnostics was acquired by major US life science company Quanterix for $22.5 million. Now it is recruiting additional staff at its offices in Umeå to meet an expected rise in new orders. “We’re continuing to invest and are confident we’ll come out of the Coronavirus crisis even stronger, despite the uncertainty being faced by many industries,” says Niklas Norgren, CEO.

Pro Test receives 17 million – for blood doping test

Pro Test receives 17 million – for blood doping test

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 10:17 CEST

Pro Test Diagnostics has developed a unique antidoping kit for blood doping, which will soon be out on the market. The company now takes in SEK 17 million in capital from Nascent Invest AB and the co-owner Fort Knox Förvaring AB. "There is a great need in the market. Thanks to new capital, we are taking a step in the fight against blood doping", says Anders Mannelqvist, CEO of Pro Test.

Pro Test tar in 17 miljoner – för test mot bloddopning

Pro Test tar in 17 miljoner – för test mot bloddopning

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2020 10:10 CEST

Pro Test Diagnostics har tagit fram ett unikt antidoping-kit mot bloddoping, som snart ska vara ute på marknaden. Nu tar bolaget in 17 miljoner kronor i kapital från Nascent Invest AB och delägaren Fort Knox Förvaring AB. – Det finns ett stort behov på marknaden. Tack vare nytt kapital kommer vi ett steg närmar i bekämpningen av bloddoping, säger Anders Mannelqvist, vd på Pro Test Diagnostics.

Ny vaccinanläggning till Umeå – skapar fler arbetstillfällen och ökad kompetens

Ny vaccinanläggning till Umeå – skapar fler arbetstillfällen och ökad kompetens

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 12:05 CEST

Nu öppnar börsnoterade Diamyd Medical en anläggning för vaccintillverkning i Umeå. – Fantastiskt! Det här visar att Umeå är en växande nod inom life science, säger Jennie Ekbeck, vd på Umeå Biotech Incubator.