Följ Umeå Biotech Incubator

Taggar

Umeå Biotech Incubator

Lipum

Inficure Bio

Umeå Biotech Incubator CEO nominated in global prestigious competition

Umeå Biotech Incubator CEO nominated in global prestigious competition

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2020 08:12 CET

Jennie Ekbeck, CEO of Umeå Biotech Incubator (UBI), has been nominated for the prestigious Nordic Startup Awards in the ‘Ecosystem Hero of the Year’ category. “Wow! I'm so happy to be nominated! It is proof that all our work to create better conditions for life science development in Sweden has been appreciated,” she says.

QureTech Bio tar in 14 miljoner – ”en enormt viktig investering i kampen mot antibiotikaresistens”

QureTech Bio tar in 14 miljoner – ”en enormt viktig investering i kampen mot antibiotikaresistens”

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2020 14:24 CET

Nu går investeraren Nascent Invest in i Umeåbaserade QureTech Bio via en riktad nyemission. Mångmiljoninvesteringen är viktig och innebär en långsiktig trygghet för Umeåbolaget som söker nya lösningar i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier. – Det gör att vi snabbare kan få ut våra läkemedel på marknaden och förhoppningsvis rädda liv, säger Fredrik Almqvist, vd på QureTech Bio.

QureTech Bio secures SEK 14 million investment - a very important milestone in their fight against antibiotic resistance

QureTech Bio secures SEK 14 million investment - a very important milestone in their fight against antibiotic resistance

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2020 14:07 CET

Venture capital company Nascent Invest has bought shares in Umeå-based QureTech Bio as part of a targeted new share issue. The multi-million SEK investment will provide long-term security for the Swedish life science company as it continues its work to discover and develop new solutions to combat antibiotic-resistant bacteria.

Diamyd Medical moves pharmaceutical production from USA to Umeå – hires

Diamyd Medical moves pharmaceutical production from USA to Umeå – hires

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 08:30 CEST

A recruitment drive is underway at Diamyd Medical's new vaccine facility in Umeå after the company announced it is moving production of the GAD65 protein, the active substance in the diabetes vaccine Diamyd, from abroad to Sweden. “This move gives us greater control and more knowledge about our study drug”, says Maja Johansson, Site Manager in Umeå.

Diamyd Medical flyttar läkemedelsproduktionen till Umeå – anställer fler

Diamyd Medical flyttar läkemedelsproduktionen till Umeå – anställer fler

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 08:30 CEST

Personal rekryteras nu till Diamyd Medicals nya vaccinanläggning i Umeå efter att bolaget tillkännagett att produktionen av proteinet GAD65, den aktiva substansen i diabetesvaccinet Diamyd, flyttas från utlandet till Sverige. – Detta ger oss större kontroll och mer kunskap om vårt prövningsläkemedel, säger Maja Johansson, platschef på anläggningen i Umeå.

Nytt USA-avtal – ”En betydande milstolpe för Inficure Bio”

Nytt USA-avtal – ”En betydande milstolpe för Inficure Bio”

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2020 08:30 CEST

Inficure Bio har skrivit avtal med ett NASDAQ-noterat bolag i Kalifornien, som utvecklar läkemedel mot olika kroniska och livshotande sjukdomar. – Vi ska nu testa effekten av deras läkemedelssubstanser i vår unika modell. Bolaget är ledande inom läkemedelsutveckling, så det här är ett erkännande för oss, säger Sofia Mayans, vd på Inficure Bio.

New US agreement proclaimed "significant milestone” for Swedish biotech company

New US agreement proclaimed "significant milestone” for Swedish biotech company

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2020 08:30 CEST

Swedish Inficure Bio has signed an agreement with a publicly listed US biopharmaceutical company that develops drugs for several chronic and life-threatening diseases. “We will now begin testing the effects of their drug substances in our unique model. The company is world-leading in drug development, so this recognition is significant for us,” says Inficure Bio’s CEO, Sofia Mayans.

HiloProbe Awarded SEK 2 Million by Swedish Innovation Agency

HiloProbe Awarded SEK 2 Million by Swedish Innovation Agency

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2020 08:00 CEST

HiloProbe has been granted SEK 2 million from Swedish Innovation Agency Vinnova to validate a product that detects and helps treat people with colorectal cancer. “This is an important grant for us and means we can validate our product and make it available to the healthcare industry sooner,” says Lina Olsson, CEO of HiloProbe.

HiloProbe beviljas 2 miljoner i bidrag från Vinnova

HiloProbe beviljas 2 miljoner i bidrag från Vinnova

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2020 08:00 CEST

Umeåbolaget HiloProbe får nu ett miljonanslag från Vinnova. – Det här är ett viktigt anslag för oss. Det gör att vi snabbare kan validera vår produkt och göra den tillgänglig för sjukvården, säger Lina Olsson, vd på HiloProbe.

Swedish biotech company Lipigon hopes to help millions of Covid-19 patients

Swedish biotech company Lipigon hopes to help millions of Covid-19 patients

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2020 08:35 CEST

Umeå-based Lipigon has signed agreements with universities in Shanghai and Shenzhen to develop a new drug that can potentially reduce the number of deaths linked to Covid-19. “Right now there are very few treatments available for ARDS, which can be fatal to some Covid-19 patients. The standard treatment is oxygen and the use of respirators. We hope to change that,” says CEO, Stefan K Nilsson.

Lipigon kan hjälpa miljontals patienter – mot Covid-19

Lipigon kan hjälpa miljontals patienter – mot Covid-19

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2020 08:33 CEST

Umeåbaserade Lipigon Pharmaceuticals har skrivit avtal med universitet i Shanghai och Shezhen för att ta fram ett nytt läkemedel som skyddar mot dödsfall kopplade till Covid-19. – Det finns få behandlingar mot ARDS, alltså det syndrom som leder till döden hos vissa Covid-19-patienter. Standardbehandlingen i dag är syrgas och respirator. Det hoppas vi få ändring på, säger Stefan K Nilsson, vd.

New and Different Facebook Group Helping Life Science Companies

New and Different Facebook Group Helping Life Science Companies

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2020 08:09 CEST

​A new Facebook group is enabling companies in Umeå to buy and sell second-hand laboratory equipment, as well as gain access to cheaper lab services. “Many life science companies are often in need of a laboratory, but new equipment is expensive and requires a great deal of knowledge to operate. This new group allows companies to sustainably support each other,” says Jennie Ekbeck, CEO of UBI.

Skapade ovanlig grupp på facebook – vill hjälpa life science-företag och öka återanvändningen

Skapade ovanlig grupp på facebook – vill hjälpa life science-företag och öka återanvändningen

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2020 08:09 CEST

En ny och lite ovanlig grupp har bildats på Facebook – med syfte att sälja och köpa begagnad labbutrustning och labbtjänster i Umeå. – Universitetet, landstinget och en mängd life science-företag i Umeå har behov av laboratorium, men utrustning är dyrt och kräver stor kunskap. Med nya Facebookgruppen vill vi hjälpa företagen i stan att stötta varandra, säger Jennie Ekbeck, vd på UBI.

Lipigon tar in 16,6 miljoner – ska minska antalet döda i hjärtkärlsjukdomar

Lipigon tar in 16,6 miljoner – ska minska antalet döda i hjärtkärlsjukdomar

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 08:15 CEST

Umeåbaserade Lipigon Pharmaceuticals tar nu in 16,6 miljoner kronor i en nyemission. – Vi är mycket stolta över att lyckas nå en övertecknad nyemission i coronatider då många investerare håller hårt i slantarna. Det är ett styrketecken, säger Stefan K Nilsson, vd på Lipigon.

Lipigon attracts SEK 16.6 Million in new investment round to fight cardiovascular disease

Lipigon attracts SEK 16.6 Million in new investment round to fight cardiovascular disease

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2020 08:15 CEST

Lipigon Pharmaceuticals has attracted SEK 16.6 Million in a new share issue that will help it get nearer to its goal of reducing the number of global deaths caused by cardiovascular disease. “We are proud our new shares issue was oversubscribed, particularly during the ongoing Coronavirus pandemic when many investors are feeling more cautious,” says Stefan K Nilsson, CEO.

Nytt USA-patent säkrat för QureTech Bio – ska behandla tuberkulos

Nytt USA-patent säkrat för QureTech Bio – ska behandla tuberkulos

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2020 08:22 CEST

Umeåbaserade QureTech Bio har fått ett preliminärt godkännande av sin patentansökan i USA för en av bolagets läkemedelskandidater för behandling av tuberkulos. – USA är en nyckelmarknad för oss, så det här stärker oss. Vi är inne i ett väldigt spännande skede, säger Fredrik Almqvist, vd på QureTech Bio.

QureTech Bio has secured a US patent for tuberculosis treatment

QureTech Bio has secured a US patent for tuberculosis treatment

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2020 08:22 CEST

Umeå-based QureTech Bio has received preliminary approval for a patent application in the US for a drug candidate that helps treat tuberculosis. “The US is a key market for us so this news really helps strengthen our position. We are at a very exciting stage right now,” says Fredrik Almqvist, CEO of QureTech Bio.

Key appointments being made at new diabetes vaccine facility in Umeå

Key appointments being made at new diabetes vaccine facility in Umeå

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 08:04 CEST

Construction of Diamyd Medical's new vaccine manufacturing unit in Umeå is now underway, with a number of key roles being actively recruited to help staff the new facility. Newly-appointed site manager Maja Johansson is responsible for establishing the process for the production of GAD, the active substance in the study drug Diamyd.

Nyckelroller ska tillsättas på nya vaccinenheten i Umeå

Nyckelroller ska tillsättas på nya vaccinenheten i Umeå

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 08:04 CEST

Nu startar uppbyggandet av diabetesbolaget Diamyd Medicals nya tillverkningsenhet i Umeå. Nyanställd site manager är Maja Johansson med ansvar för etablering av processen för produktion av GAD, den aktiva substansen i prövningsläkemedlet Diamyd. Just nu är ett antal tjänster utlysta för att tillsätta viktiga nyckelroller till anläggningen.

Umeåföretagets produkt används till att förutse Covid-19-patienters behov av intensivvård världen över

Umeåföretagets produkt används till att förutse Covid-19-patienters behov av intensivvård världen över

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2020 09:14 CEST

Prisade Umeåföretaget Nordic Biomarker har fått en roll att spela under coronapandemin. En av deras produkter används nu på sjukhus världen över för att förutse vilka Covid-19-patienter som kommer att behöva intensivvård. – Det är förstås väldigt glädjande för oss att våra produkter kan vara till hjälp under det pågående utbrottet, säger Rikard Rodén, vd på Nordic Biomarker.