Diamyd Medical flyttar läkemedelsproduktionen till Umeå – anställer fler

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 08:30 CEST

Personal rekryteras nu till Diamyd Medicals nya vaccinanläggning i Umeå efter att bolaget tillkännagett att produktionen av proteinet GAD65, den aktiva substansen i diabetesvaccinet Diamyd, flyttas från utlandet till Sverige. – Detta ger oss större kontroll och mer kunskap om vårt prövningsläkemedel, säger Maja Johansson, platschef på anläggningen i Umeå.

Diamyd Medical moves pharmaceutical production from USA to Umeå – hires

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 08:30 CEST

A recruitment drive is underway at Diamyd Medical's new vaccine facility in Umeå after the company announced it is moving production of the GAD65 protein, the active substance in the diabetes vaccine Diamyd, from abroad to Sweden. “This move gives us greater control and more knowledge about our study drug”, says Maja Johansson, Site Manager in Umeå.

New US agreement proclaimed "significant milestone” for Swedish biotech company

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2020 08:30 CEST

Swedish Inficure Bio has signed an agreement with a publicly listed US biopharmaceutical company that develops drugs for several chronic and life-threatening diseases. “We will now begin testing the effects of their drug substances in our unique model. The company is world-leading in drug development, so this recognition is significant for us,” says Inficure Bio’s CEO, Sofia Mayans.

Nytt USA-avtal – ”En betydande milstolpe för Inficure Bio”

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2020 08:30 CEST

Inficure Bio har skrivit avtal med ett NASDAQ-noterat bolag i Kalifornien, som utvecklar läkemedel mot olika kroniska och livshotande sjukdomar. – Vi ska nu testa effekten av deras läkemedelssubstanser i vår unika modell. Bolaget är ledande inom läkemedelsutveckling, så det här är ett erkännande för oss, säger Sofia Mayans, vd på Inficure Bio.

HiloProbe beviljas 2 miljoner i bidrag från Vinnova

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2020 08:00 CEST

Umeåbolaget HiloProbe får nu ett miljonanslag från Vinnova. – Det här är ett viktigt anslag för oss. Det gör att vi snabbare kan validera vår produkt och göra den tillgänglig för sjukvården, säger Lina Olsson, vd på HiloProbe.

HiloProbe Awarded SEK 2 Million by Swedish Innovation Agency

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2020 08:00 CEST

HiloProbe has been granted SEK 2 million from Swedish Innovation Agency Vinnova to validate a product that detects and helps treat people with colorectal cancer. “This is an important grant for us and means we can validate our product and make it available to the healthcare industry sooner,” says Lina Olsson, CEO of HiloProbe.

Swedish biotech company Lipigon hopes to help millions of Covid-19 patients

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2020 08:35 CEST

Umeå-based Lipigon has signed agreements with universities in Shanghai and Shenzhen to develop a new drug that can potentially reduce the number of deaths linked to Covid-19. “Right now there are very few treatments available for ARDS, which can be fatal to some Covid-19 patients. The standard treatment is oxygen and the use of respirators. We hope to change that,” says CEO, Stefan K Nilsson.

Lipigon kan hjälpa miljontals patienter – mot Covid-19

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2020 08:33 CEST

Umeåbaserade Lipigon Pharmaceuticals har skrivit avtal med universitet i Shanghai och Shezhen för att ta fram ett nytt läkemedel som skyddar mot dödsfall kopplade till Covid-19. – Det finns få behandlingar mot ARDS, alltså det syndrom som leder till döden hos vissa Covid-19-patienter. Standardbehandlingen i dag är syrgas och respirator. Det hoppas vi få ändring på, säger Stefan K Nilsson, vd.

Skapade ovanlig grupp på facebook – vill hjälpa life science-företag och öka återanvändningen

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2020 08:09 CEST

En ny och lite ovanlig grupp har bildats på Facebook – med syfte att sälja och köpa begagnad labbutrustning och labbtjänster i Umeå. – Universitetet, landstinget och en mängd life science-företag i Umeå har behov av laboratorium, men utrustning är dyrt och kräver stor kunskap. Med nya Facebookgruppen vill vi hjälpa företagen i stan att stötta varandra, säger Jennie Ekbeck, vd på UBI.

New and Different Facebook Group Helping Life Science Companies

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2020 08:09 CEST

​A new Facebook group is enabling companies in Umeå to buy and sell second-hand laboratory equipment, as well as gain access to cheaper lab services. “Many life science companies are often in need of a laboratory, but new equipment is expensive and requires a great deal of knowledge to operate. This new group allows companies to sustainably support each other,” says Jennie Ekbeck, CEO of UBI.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Head of PR and Communications
  • PR and Communications
  • ellhinnd.opylsddsorun@okubqei.phselt
  • +46706125561

Om Umeå Biotech Incubator

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Adress

  • Umeå Biotech Incubator
  • Tvistevägen 48C
  • 907 36 Umeå
  • Sverige

Länkar