Gå direkt till innehåll
Medicinsk inkubator tilldelas Umeå kommuns jämställdhetspris

Pressmeddelande -

Medicinsk inkubator tilldelas Umeå kommuns jämställdhetspris

Strukturerat och långsiktigt arbete som gett konkreta resultat. Det är bakgrunden till valet av årets pristagare. När Umeå kommun för fjärde året i rad delar ut jämställdhetspriset går det till den medicinska inkubatorn Umeå Biotech Incubator.

I dag mottog Umeå Biotech Incubator Umeå kommuns jämställdhetspris 2016 i stadshuset. Den lilla medicinska spetsinkubatorn på campus har sedan 2012 tripplat antalet kvinnliga projekt- och företagsägare bland sina antagna case. Framstegen tillskrivs ett strukturerat arbete som genomsyrar allt från arbetsmiljö och kommunikation till processer och arbetskultur.

Polarbröd, Norrmejerier och Fältcom – det är de bolag som tidigare år har tilldelats priset. Totalt har Umeå kommun fått in omkring 25 nomineringar till priset sedan starten.

Årets en medicinsk företagsinkubator indirekt kopplad till Umeå universitet – Umeå biotech Incubator (UBI). Till en början drevs verksamheten som ett projekt, men permanentades 2008.

Systematiskt kvalitetsbaserat intag av projekt

Inkubatorn utvärderar varje år mellan 25-30 idéer, men endast de mest lovande antas. Personliga möten, prestigelös atmosfär och inkluderande processer är några av de saker som inkubatorns kunder lyft fram som positivt och motiverande genom åren.

Tillsammans med en medveten kommunikation och tydliga mål i arbetet så har t.ex. antalet kvinnliga ägare och ledare bland projekten och bolagen ökat drastiskt och ligger nu på 38 procent. Målet är 40 procent.

– Kunskaperna och kompetensen som finns i Umeå har stor potential att bidra till framtidens medicinska innovationer. Just därför arbetar vi stenhårt med att vara välkomnande och prestigelösa och lyfta alla individer som har goda idéer, oberoende vem man är, säger Jennie Ekbeck, VD för UBI sedan 20012.

Långsiktigt arbete som sällan får applåder

Att fler vågar testa sina idéers kommersiella potential är ett av huvudmålen för inkubatorns verksamhet. Inflödet av idéer är bra – men arbetar ständigt med att försöka nå ut i nya forum och öka kännedomen om den nationellt framstående verksamheten.

– Vi är väldigt glada att denna del av vårt arbete lyfts upp och synliggörs. Det är ju något vi jobbat med länge och vi hoppas att de konkreta resultaten gör att vi kan inspirera även andra organisationer och företag, säger Jennie Ekbeck.

För mer information, kontakta:

Jennie Ekbeck
CEO, Business Coach
+46 90-15 49 77
jennie.ekbeck@ubi.se

Carolina Hawranek
Head of Communications & PR
+46 90-15 49 72
carolina.hawranek@ubi.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) är en av Sveriges excellenta inkubatorer inom life science. Vi hjälper forskare att nyttiggöra sina data för att hjälp patienter och medborgare till bättre hälsa. Vi stöttar och utbildar entreprenörer inom läkemedel, diagnostik och medicinteknik genom att länka samman akademi, klinik och näringsliv.

Kontakter

Tomas Ruuth

Tomas Ruuth

Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

Relaterat innehåll

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Umeå Biotech Incubator
Tvistevägen 48C
907 36 Umeå
Sverige