Följ Umeå Biotech Incubator

Taggar

Umeå Biotech Incubator

Lipum

Inficure Bio

Nytt USA-avtal – ”En betydande milstolpe för Inficure Bio”

Nytt USA-avtal – ”En betydande milstolpe för Inficure Bio”

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2020 08:30 CEST

Inficure Bio har skrivit avtal med ett NASDAQ-noterat bolag i Kalifornien, som utvecklar läkemedel mot olika kroniska och livshotande sjukdomar. – Vi ska nu testa effekten av deras läkemedelssubstanser i vår unika modell. Bolaget är ledande inom läkemedelsutveckling, så det här är ett erkännande för oss, säger Sofia Mayans, vd på Inficure Bio.

New US agreement proclaimed "significant milestone” for Swedish biotech company

New US agreement proclaimed "significant milestone” for Swedish biotech company

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2020 08:30 CEST

Swedish Inficure Bio has signed an agreement with a publicly listed US biopharmaceutical company that develops drugs for several chronic and life-threatening diseases. “We will now begin testing the effects of their drug substances in our unique model. The company is world-leading in drug development, so this recognition is significant for us,” says Inficure Bio’s CEO, Sofia Mayans.

Efter flera jätteavtal – Umeåföretag anställer fler

Efter flera jätteavtal – Umeåföretag anställer fler

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2020 08:00 CET

Nu växer Inficure Bio ytterligare – fler anställda behövs för att möta den ökande efterfrågan på bolagets produkter. – Det rullar på riktigt bra för oss nu. Det känns helt rätt att öka personalstyrkan, säger Sofia Mayans, vd på Inficure Bio.

After several big contracts – Umeå life science company recruits

After several big contracts – Umeå life science company recruits

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2020 08:00 CET

Umeå-based Inficure Bio is expanding again, as yet another employee is hired to meet the growing demand for the company's products. “Things are going really well for us right now and it feels like the perfect time to expand our team,” says Sofia Mayans, CEO of Inficure Bio.

​Three wins for life science at big business gala

​Three wins for life science at big business gala

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2019 09:16 CET

When Umeå's big business gala was held on November 7, three of twelve awards went to life science. "Previously, life science had a relatively hidden role in Umeå – but during this year's Umeågala we have proven that we are an industry that has great potential", says Jennie Ekbeck, CEO of Umeå Biotech Incubator.

Tre vinster för life science på stor företagsgala

Tre vinster för life science på stor företagsgala

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2019 08:52 CET

När Umeås stora företagsgala anordnades den 7 november gick tre av tolv priser till life science. – Tidigare har life science haft en relativt undanskymd roll i Umeå – men under årets Umeågala har vi bevisat att vi är en bransch att räkna med och att vi har stor potential, säger Jennie Ekbeck, vd på Umeå Biotech Incubator.

Inficure Bio slår nya rekord – tar hem storaffär i USA

Inficure Bio slår nya rekord – tar hem storaffär i USA

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2019 08:30 CEST

I april tog Umeåbaserade Inficure Bio hem den största affären i bolagets historia. Nu har man skrivit avtal om en ny affär – som är dubbelt så stor. – Det här är en fantastisk möjlighet för oss. Affärer som denna visar att trovärdigheten för oss har ökat, säger Sofia Mayans, vd på Inficure Bio.

Inficure Bio sets new record with major US deal

Inficure Bio sets new record with major US deal

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2019 08:30 CEST

Umeå-based Inficure Bio signed the biggest deal in the company's history back in April. Now they have signed a new deal - which is twice as large. “This is a fantastic opportunity for us. Deals like this demonstrate that our international credibility is increasing”, says Sofia Mayans, CEO of Inficure Bio.

Inficure Bio attract millions in new funding round

Inficure Bio attract millions in new funding round

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2019 08:31 CEST

Life science company Inficure Bio attract millions in new funding round. “Attracting new investment allows us to move faster. We have lots of potential customers and we want to launch new applications for our product”, says Sofia Mayans, CEO of Umeå-based Inficure Bio.

Inficure Bio tar in miljonbelopp

Inficure Bio tar in miljonbelopp

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2019 08:31 CEST

Life science-bolaget Inficure Bio tar in miljonbelopp i en ny finansieringsrunda. – Mer pengar gör att vi kan gå snabbare fram. Vi har många potentiella kunder och vill också lansera nya användningsområden för vår produkt, säger Sofia Mayans, vd på Inficure Bio.

Tidigare börs-vd går till life sciencebolag

Tidigare börs-vd går till life sciencebolag

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 11:10 CEST

Nu får life science-bolaget Inficure Bio en ny styrelseordförande. Erfarna Lena Söderström, tidigare vd för börsnoterade Senzime, tar sig an uppdraget.

Experienced CEO moves to Umeå life science company

Experienced CEO moves to Umeå life science company

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 11:10 CEST

Umeå-based life science company Inficure Bio has appointed Lena Söderström, who was previously in charge at stock exchange listed company Senzime, as its new chairman of the board of directors.

Life science-bolag får största ordern – i företagets historia

Life science-bolag får största ordern – i företagets historia

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 15:43 CEST

Life science-företaget Inficure Bio har tecknat det största avtalet i företagets historia. – Det känns otroligt bra. Ju fler stora kunder vi får, desto större blir vår trovärdighet. Avtalet är en fjäder i hatten för oss, säger Sofia Mayans, vd på Inficure Bio.

Life science company wins biggest order in its history

Life science company wins biggest order in its history

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 13:13 CEST

​Umeå-based life science company Inficure Bio has just won the largest contract in its history. “It feels incredible! The more large customers we get the greater our credibility becomes. This agreement is a real feather in our cap”, says Sofia Mayans, CEO of Inficure Bio.

Umeå life science company granted millions to develop new product

Umeå life science company granted millions to develop new product

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2019 15:51 CEST

Life science company Inficure Bio has been awarded millions by Vinnova to support the company's development of a model that will help create new treatments for fibrosis. “This money is incredibly important to us. Thanks to this investment we can now finish developing a new product”, says Sofia Mayans, CEO of Inficure Bio.

Life science-företag tar hem miljonbelopp – ska skapa ny produkt

Life science-företag tar hem miljonbelopp – ska skapa ny produkt

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2019 15:39 CEST

Life science-företaget Inficure Bio har beviljats miljonbelopp från Vinnova, som stöd till företagets produktutveckling. – Det är värdefulla pengar för oss att få. Tack vare stödet kan vi färdigställa en ny produkt, säger Sofia Mayans, vd på Inficure Bio.

UBI company Inficure in new global collaboration agreement with biotech giant CSL

UBI company Inficure in new global collaboration agreement with biotech giant CSL

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 15:28 CEST

Inficure Bio has signed a contract for global collaboration through which CSL will use Inficure’s N-IF test model.

Lokalt riskkapitalbolag går in i Umeå-startup

Lokalt riskkapitalbolag går in i Umeå-startup

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 14:02 CEST

Inficure Bio AB tar för första gången i företagets historia in externt riskkapital. Valet föll på lokal kompetens och finansiering – och målet är att inom ett år etablera sig på den internationella marknaden för utveckling av läkemedel mot inflammation och fibros.