Följ Umeå Biotech Incubator

HiloProbe beviljas 2 miljoner i bidrag från Vinnova

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2020 08:00 CEST

Marie-Louise Hammarström, Sten Hammarström, Anne Israelsson, Gudrun Lindmark, Harald Hedman, Lina Olsson (vd), Linn Heikkilä på Hiloprobe.

Umeåbolaget HiloProbe får nu ett miljonanslag från Vinnova.

– Det här är ett viktigt anslag för oss. Det gör att vi snabbare kan validera vår produkt och göra den tillgänglig för sjukvården, säger Lina Olsson, vd på HiloProbe.

HiloProbe jobbar med att utveckla en diagnostisk och prognostisk produkt för tjock- och ändtarmscancer. Produkten kallas ColoNode och kan identifiera tumörceller i lymfkörtlar och mäta deras aggressivitet. Analysen sker efter operation och produktens testsvar kan tillsammans med andra provsvar, säkrare än med dagens rutinmetod indikera om patienten behöver mer behandling eller om patienten har blivit botad med kirurgi.

– Hela 1,8 miljoner patienter världen över får tjock- och ändtarmscancer årligen. Hälften av dem överlever inte sin sjukdom. Vårt mål är att fler patienter ska få leva, säger Lina Olsson.

Nu får HiloProbe anslaget Innovationsprojekt i små och medelstora företag från Vinnova på 2 miljoner kronor.

– Det är ett väldigt betydelsefullt bidrag för oss. Bidraget ska gå till en pågående klinisk valideringsstudie och aktiviteter kopplade till CE-märkning, säger Lina Olsson.

På 10 sjukhus runt om i Sverige pågår nu insamling av det kliniska materialet i ColoNode-studien. Insamlingen av prover beräknas vara färdig till hösten och kommer att omfatta drygt 300 forskningspersoner. ColoNode-studien sker i samarbete med Umeå Universitet. HiloProbe arbetar nu för att CE-märka produkten för att tillgängliggöra den för sjukvården under 2021.

– Studiens upplägg är sådant att analys med ColoNode sker sida vid sida med den rutinmetod som används idag. All fortsatt behandling av patienterna baseras som vanligt på rutinmetoden. Detta innebär att vår produkt direkt kan jämföras med rutinmetoden som används för lymfkörtelanalys inom sjukvården i dag, säger Lina Olsson och fortsätter:

– Sjukhusen samlar de kliniska proverna. Marie-Louise Hammarström, Umeå Universitet, är huvudman för forskningsstudien. Provpreparation och analys utförs i samarbete mellan Umeå Universitet och HiloProbe. Samarbetet fungerar mycket väl och vi ser fram emot de första resultaten.

Nyligen genomförde HiloProbe även en ny investeringsrunda, där de tidigare aktieägarna gick in med ytterligare miljonbelopp i bolaget – dessa ägare är Partnerinvest Norr, Northern Light Capital samt ett antal privata investerare.

– Tack vare bidraget från Vinnova tillsammans med den nya investeringsrundan kan vi öka takten och mer omfattande analysera prover i den kliniska studien, vilket medför snabbare validering av produkten. Vi kan också avsätta mer resurser till att färdigställa CE-märkningen och möta det nya direktivet för CE-märkning av vår produkt, säger Lina Olsson.

Arbetet utförs stöd från Vinnova.

För mer information kontakta:

Lina Olsson, CEO of HiloProbe
076-821 67 70
lina.olsson@hiloprobe.se

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.