Gå direkt till innehåll
Jonathan Love och Daniel Pacurar har varsitt case i preinkubatorn hos UBI, Cropcision respektive Shades of Green. Jonathan jobbar med jordbruksteknologi (agtech) och Daniel med en blandning av bioteknik och arkitektur (biotecture).
Jonathan Love och Daniel Pacurar har varsitt case i preinkubatorn hos UBI, Cropcision respektive Shades of Green. Jonathan jobbar med jordbruksteknologi (agtech) och Daniel med en blandning av bioteknik och arkitektur (biotecture).

Pressmeddelande -

Umeå Biotech Incubator breddar sig med två banbrytande case i preinkubatorn

Umeå Biotech Incubator breddar sig. Nu finns två banbrytande case i preinkubatorn. Det ena är en blandning av bioteknik och arkitektur och det andra verkar inom agtech (agricultural technology) med nästa generations kontrollerade frigöringsteknik.
- Jag applåderar att UBI öppnar dörrarna för entreprenörer som vill utveckla idéer inom växtbiotech, agtech eller food tech, säger Daniel Pacurar som driver caset Shades of Green.

Umeå Biotech Incubator har traditionellt sett lockat till sig idéer inom diagnostik, bioteknik och medicinteknik. Daniel Pacurar och Jonathan Love bryter ny mark med sina idéer som sorteras inom, för UBI, helt nya områden.

- Områden som biotechture, agtech och foodtech har framtiden för sig och vi har bara sett början på utvecklingen. UBI vill vara världens bästa inkubator inom life science och det känns självklart att vi bereder plats för spännande idéer inom dessa nya områden, som kan stärka såväl Umeå som life science-region och Sverige som life science-nation, säger Jennie Ekbeck, vd för UBI.

Daniel Pacurar är en multientreprenör inom grön bioteknik. Har en doktorsexamen i agronomi, växtförädling och molekylärbiologi och även en examen i trädgårdsteknik. Han är grundare av Boreal Orchards AB och medgrundare av Nextree AB och har 20 års internationell konsult- och ledarskapserfarenhet, både inom den akademiska världen och den privata jordbruks- och bioteknikvärlden.

Utvecklar en tillverkningsbar mossa för byggnader och infrastruktur

Idén han nu driver i preinkubatorfasen på UBI är att utveckla en tillverkningsbar mossa som är både funktionell och estetisk och som ska kunna pryda byggnader och infrastruktur, både utomhus och inomhus. Mossan smälter också in i ekosystemet genom att den både fångar upp föroreningar och släpper ut syre.

- Shades Of Green är ett biotecture-koncept (Biotech/Architektur) som på ett unikt sätt smälter samman grön växtbioteknik med arkitektur och design och materialvetenskap för att leverera skandinaviska lösningar för inomhus- och utomhusutrymmen som är både funktionella och estetiska, förklarar Daniel, och berättar varför han sökte sig till UBI:

- UBI kan erbjuda en välbehövlig labbanläggning och ekonomiskt stöd. UBI är också väl positionerat och har en stor erfarenhet av att stödja life science-företag, som ofta har lite längre tid till marknaden, med deras särdrag. UBI har ett stort nätverk och att få verka under det paraplyet kan öppna dörrar och sprida budskapet, säger Daniel.

Cropcisions lösning går i enlighet med Från jord till bord-strategin

Det andra banbrytande UBI-caset tillhör Jonathan Love. Han verkar inom agtech (agricultural technology) och har en bred bakgrund inom skogs- och jordbruksbranschen. Han har bland annat jobbat som skogschef i Australien och Vanuatu, doktorerat vid Umeå Plant Science Center och även engagerat sig i jordbruksforskning och jobbat med betes- och odlingssystem.

Cropcision jobbar för att utveckla en lösning som bidrar till förbättrad effektivitet av insatsvaror i jordbruket. Lösningen ska vara i linje med EU-kommissionens strategiska mål "Från jord till bord", som strävar mot minskade näringsförluster i jordbruket och en halverad användning av bekämpningsmedel samtidigt som man säkerställer en tryggad livsmedelsförsörjning.

- Vårt värdeerbjudande syftar till att ta hantera en komplex sammansättning av utmaningar: att öka jordbruksproduktiviteten, anpassa sig till klimatförändringar och minska riskerna både ekonomiskt och miljömässigt, säger Jonathan och tillägger:

- Jag kan inte gå in på några detaljer men vi arbetar med vårt första patent så håll uppsikt, säger han.

Jonathan har haft koll på UBI under en lång tid. Han har inspirerats av Spinchems arbete och tilltalats av UBI:s roll som motor för Life science-communityn i Umeå. Han sökte sig till UBI för det ekonomiska och praktiska stödet men även för att han ville ha goda råd och bli utmanad i den snåriga startup-världen.

- Jag har själv sett hur ekokammare kan förstöra värde och min coach, Lisandro Bernardo, hjälper till att skydda verksamheten mot sådana kognitiva fördomar genom att kontinuerligt ställa kritiska frågor, säger Jonathan och avslutar:

- Det är vanligt att nystartade företag står inför en trovärdighetsutmaning. UBI hjälper till med detta genom att vara en välrenommerad inkubator. Det betyder att alla intressenter vet att affärsidén och teamet har blivit professionellt granskade och grundläggande due diligence har utförts.

Vill inspirera andra att utveckla sina idéer vidare

Daniel Pacurar hoppas att hans och Jonathans case kan inspirera andra idébärare inom grön biotech, agtech eller foodtech att vilja utveckla sina idéer vidare.

- Regionen behöver en kritisk massa av gröna biotech/ag-tech företag för att sektorn ska växa, på samma sätt som systersektorerna Pharma och MedTech växer. Vi är redan på väg att ändra på det och jag känner mig hedrad över att ha UBI på vår sida, säger han och avslutar:

- Framtida gårdar och livsmedelssystem kommer att utföra samma funktioner, men grödor som de producerar kommer att växa på mer än jord, på lager av inbäddad teknologi, data, kunskap och årtusenden av ackumulerad, men ofta bortglömd, visdom som vi måste återvinna. Detta är vad jag vill bidra till och stödja genom mina nuvarande aktiviteter, och jag tror att jag kommer att kunna förbättra och föröka mig många gånger med stöd av strategiska partners som UBI.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Kontakter

Tomas Ruuth

Tomas Ruuth

Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

Relaterat innehåll

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Umeå Biotech Incubator
Tvistevägen 48C
907 36 Umeå
Sverige