Gå direkt till innehåll
Umeå Biotech Incubator.
Umeå Biotech Incubator.

Pressmeddelande -

Umeå Biotech Incubator får förlängt av EU

Till 2030 ska life scienceindustrin ha tredubblat sin omsättning och fördubblat antalet arbetstillfällen. För att nå detta tillväxtmål har Tillväxtverket beviljat Umeå Biotech Incubator 9,5 miljoner kronor. Under 18 månader ska UBI utveckla mötesplatser och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt i life scienceindustrin i norra Sverige.

– Vi är väldigt glada över beskedet att vår ansökan beviljades! Det gör att vi får förutsättningar att fortsätta utveckla branschen och bidra till norra Sveriges attraktionskraft, säger Jennie Ekbeck, vd på Umeå Biotech Incubator.

Sedan 2019 har UBI drivit utvecklingsprojektet Life sciencemotorn, som har som mål att skapa förutsättningar för ökad tillväxt inom life science. Det långsiktiga målet för projektet är att år 2030 ska life scienceindustrin i Västerbotten ha tredubblat sin omsättning till 1,5 miljarder kronor och fördubblat antalet anställda till 2 000 personer. För att nå denna potential driver UBI ett utvecklingsprojek,t som finansieras av europeiska utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Region Västerbotten, Umeå kommun och Umeå universitet.

– Life scienceforskningen i Västerbotten har stor potential att bidra till en mer hållbar framtid men industrin är inte lika utvecklad som på andra orter i landet. Det kräver en långsiktighet för att bygga en bransch och det är fantastiskt att Västerbotten har regionala aktörer som ser potentialen och är beredda att satsa för att life scienceindustrin ska växa, säger Jennie Ekbeck, vd Umeå Biotech Incubator.

Under de närmaste 18 månaderna ska fokus ligga på att skapa såväl stora som mindre, fysiska och digitala mötesplatser, som ska bidra till att dörrar öppnas mellan industri, akademi och sjukvård. Förutom mötesplatser ska projektet genomföra aktiviteter som bidrar till att öka företagens innovationsförmåga inom life science samt identifiera vad som behöver göras för att framtida affärsidéer även ska vara sprungna ur industrin – och inte enbart från akademin, som det är i dag.

– Det pågår just nu miljardsatsningar i norra Sverige och life scienceindustrins bidrag i denna tillväxt är attraktiva och kvalificerade arbetstillfällen för både män och kvinnor. Life science är den enda bransch som har fler kvinnor än män som jobbar inom forskning och utveckling. säger Jennie Ekbeck.

För att life scienceindustrin ska kunna utvecklas behöver det startas fler företag. Jennie Ekbeck menar att det behövs fler branschspecifika tjänsteföretag och att 15 000 kvadratmeter anpassade lokaler måste byggas för att tillgodose den organiska tillväxten och de externa företagens etableringar.

– Umeå är en attraktiv life scienceregion med nybyggaranda och pay-it forward kultur. Vi hjälps åt och gläds åt varandras framgångar. Det gäller att vi bibehåller detta även när branschen växer – för vi är starkare tillsammans. Det är i Umeå det händer! säger Jennie Ekbeck.

För mer information kontakta:

Jennie Ekbeck, vd på Umeå Biotech Incubator
070-344 57 70
jennie.ekbeck@ubi.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Kontakter

Tomas Ruuth

Tomas Ruuth

Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

Relaterat innehåll

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Umeå Biotech Incubator
Tvistevägen 48C
907 36 Umeå
Sverige