Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeås spetsinkubator klassas åter som excellent och får nya anslag från Vinnova

Sedan 2012 har Umeå Biotech Incubator (UBI) varit en av de utvalda inkubatorerna inom det så kallade ”Excellensprogrammet”. Under maj-juli 2017 utvärderade Vinnova programmets sökande med 14 platsbesök och intervjuer runtom i landet. Nu kommer beskedet att UBI återigen klassas som excellent och därmed beviljas två miljoner per år under 2018 och 2019.

– Jag är jätteglad för dessa medel då det är en bekräftelse att vårt utvecklingsarbete i inkubatorn uppskattas nationellt och att Vinnova ser oss som en viktig aktör för att skapa tillväxt i Sverige och regionen, säger Jennie Ekbeck, VD på Umeå Biotech Incubator.

UBI är en av norra Sveriges specialiserade företagsinkubatorer och arbetar uteslutande med affärsidéer inom livsvetenskaperna. Medlen ska bidra till att skapa fler skalbara bolag med internationell potential inom life science.

– Vi har flera internationellt intressanta bolag i inkubatorn som har fått mycket uppmärksamhet under våren; Hiloprobe med pitchvinsterna i Åre och Venture cup, och Inficures finalplats i Framtidens entreprenör och årets regionala Connectbolag, kommenterar Jennie Ekbeck.

Cathrine Åsklint arbetar som programledare för inkubatorprogrammet på Vinnova och hon är imponerad efter deras turné med bedömargruppen.

– Vi har mött kompetenta och engagerade inkubatorteam som genomgående bevisat den höga kvalité svenska inkubatorer håller. Vinnova vill speciellt framhålla den viktiga roll inkubatorerna spelar i den regionala utvecklingen, och den affärs- och kundorienterade verksamhet som numera genomsyrar inkubatorernas stöd till nya företag, säger hon.

För att fler bolag ska växa sig starka kommer UBI att vidareutveckla den viktiga kapitalanskaffningsfasen där bolagen attraherar ägarkapital i storleksordningen 10–60 miljoner. Även en Acceleratorfas håller på att etableras, med stöttning även efter att de har tagit in kapital.

– Målet är att få en bättre utväxling på investerarnas pengar, en snabbare tillväxt och fler arbetstillfällen i regionen och Sverige. Vårt mål är att ge svenska life science bolag förutsättningar för att kunna stanna och tillväxa i landet och att utförsäljning till utländska bolag inte alltid måste vara det enda alternativet, förklarar Jennie Ekbeck.

I dagsläget utgör Vinnovas excellens-medel omkring tio procent av UBIs totala omsättning årligen. Det motsvarar ungefär den fasta ägarfinansieringen från Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting. Övriga intäkter, omkring fyra femtedelar, kommer från konkurrensutsatta anslag, partnerfinansiering och projektbaserade EU-bidrag.

Länkar och mer info

Läs även pressmeddelande om tilldelningen från SISP (Swedish incubators and science parks): https://www.mynewsdesk.com/se/sisp/pressreleases/vinnova-utoekar- finansieringen-foer-nationella-inkubatorprogrammet-fler-inkubatorer-faar- medfinansiering-2053465

För mer information, kontakta:

Carolina Hawranek
Head of Communications & PR
+46 90-15 49 72
carolina.hawranek@ubi.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) är en av Sveriges excellenta inkubatorer inom life science. Vi hjälper forskare att nyttiggöra sina data för att hjälp patienter och medborgare till bättre hälsa. Vi stöttar och utbildar entreprenörer inom läkemedel, diagnostik och medicinteknik genom att länka samman akademi, klinik och näringsliv.

Kontakter

Tomas Ruuth

Tomas Ruuth

Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

Relaterat innehåll

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Umeå Biotech Incubator
Tvistevägen 48C
907 36 Umeå
Sverige