Gå direkt till innehåll
Stefanie Sandberg, projektledare för G4 Cancer Cure, och Nasim Sabouri, en av projektägarna.
Stefanie Sandberg, projektledare för G4 Cancer Cure, och Nasim Sabouri, en av projektägarna.

Pressmeddelande -

G4 Cancer Cure utvecklar ny behandlingsmetod mot aggressiv bröstcancer: "Finns ett enormt intresse"

G4 Cancer Cure vill ta fram en ny behandlingsmetod mot trippelnegativ bröstcancer och intresset från branschen är stort.
Det finns ett enormt intresse för vår behandlingsmetod, både från de stora läkemedelsbolagen och från läkarna, säger projektledaren Stefanie Sandberg.

G4 Cancer Cure-projektet, som får affärsstöd av Umeå Biotech Incubator, baseras på mångårig forskning från Umeå Universitet av biokemisten Nasim Sabouri, kemisten Erik Chorell och cellbiologen Sjoerd Wanrooij. Den bröstcancertyp, trippelnegativ bröstcancer, som studeras är väldigt aggressiv och dödlig. Den saknar vissa markörer som man annars använder för att behandla bröstcancer vilket gör att de befintliga och väl utvecklade cancermediciner som finns inte kan angripa den.

Men G4 Cancer Cure är en ny behandlingsmetod på spåren som skulle innebära en enorm förbättring för främst patienterna som drabbas av detta men även underlätta för behandlande läkare och vårdpersonal.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen för kvinnor i världen och ungefär 15 procent av alla fall handlar om trippelnegativ bröstcancer. G4 Cancer Cures framsteg följs därför med stor nyfikenhet.

– Vår behovsanalys visar på ett väldigt stort intresse för en ny behandlingsmetod från såväl läkare som läkemedelsbolag, experter och investerare, säger projektledaren Stefanie Sandberg.
– Den här typen av bröstcancer har ett högt dödstal. Det finns ingen fungerande behandlingsmetod i dag, cancerformen är otroligt tuff för patienterna och den är svår för läkarna att behandla. Det finns verkligen ett behov av en behandlingsmetod som både är skonsammare och mer effektiv. Den kan förbättra patienternas livskvalitet, förlänga levnadstiden eller reducera chansen till att cancern kommer tillbaka. Trippelnegativ bröstcancer drabbar ofta unga kvinnor och det känns i hjärtat när man hör om småbarnsmammor som drabbas, samtidigt som det saknas en bra behandlingsmetod, säger hon.

G4 Cancer Cures cancerläkemedel handlar om små molekyler som riktar in sig på så kallade G-kvadrupla (G4) DNA-strukturer. Förutom att behandlingsmetoden kan angripa cancern mer effektivt så har den även potentiellt mindre biverkningar, eftersom det finns färre G4-strukturer i friska celler jämfört med cancerceller och innebär även mindre risk för läkemedelsresistens.

Grundforskningen bakom G4 Cancer Cure om G4-DNA utförs vid Umeå Universitet och bygger på Nasim Sabouris upptäckt av proteiner som reglerar G4-DNA i cellens arvsmassa. Forskargruppen försöker förstå vilka cellulära mekanismer som G4 reglerar, vilka proteiner som specifikt binder till G4-strukturerna och om hur mutationer i G4-specifika proteiner kan leda till cancer.

– Forskningen går bra och vi är ett nyfiket forskarlag som strävar mot samma mål. Den kunskap vi får från vår grundforskning, vill vi använda för att utveckla en ny slags kemoterapi (cytostatika), som selektivt angriper G4-strukturer och inte resten av cellens DNA. Eftersom G4-strukturer är anrikade i cancerceller, skulle denna strategi vara mer selektivt än nuvarande cytostatika som angriper all slags DNA. Detta skulle leda till färre biverkningar i patientens friska celler. Det vore enastående om det går att hitta en lösning mot trippelnegativ bröstcancer, konstaterar Nasim Sabouri.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Kontakter

Tomas Ruuth

Tomas Ruuth

Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Umeå Biotech Incubator
Tvistevägen 48C
907 36 Umeå
Sverige