Gå direkt till innehåll
Lipum planerar notering vid Nasdaq First North Growth Market våren 2021

Pressmeddelande -

Lipum planerar notering vid Nasdaq First North Growth Market våren 2021

Umeåbolaget Lipum AB förbereder nu en kapitalanskaffning inför en notering vid Nasdaq First North Growth Market under våren 2021.

– Nu står vi inför nästa spännande steg i bolagets utveckling, säger vd:n Einar Pontén.

Lipum har utvecklat en biologisk läkemedelskandidat med målsättningen att bli det första i en helt ny läkemedelsklass för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en terapeutisk antikropp och siktet är i första skedet inställt på behandling av reumatism hos vuxna och barn. Under den närmaste tiden innebär det förberedelser inför kliniska prövningar som planeras att starta under år 2022.

Just nu förbereds en notering på Nasdaq First North Growth Market genom en kapitalanskaffning. Lipum har anlitat G&W Fondkommission att bistå bolaget i processen.

– Listningen av Lipums aktie på Nasdaq First North Growth Market kommer att öka uppmärksamheten på bolagets verksamhet från kunder, kapitalmarknaden, media och allmänhet, menar Einar Pontén, vd på Lipum.

Han fortsätter:

– Listningen bedöms även öka intresset och förtroendet för vår aktie från såväl allmänheten som institutionella placerare, men den stärker oss också i våra befintliga och nya relationer till samarbetspartners och andra intressenter samt att det blir lättare att attrahera, behålla och motivera nyckelmedarbetare i bolaget.

Tillgången till aktiemarknaden bedöms även göra det möjligt för Lipum att i framtiden anskaffa ytterligare kapital i syfte att stärka bolagets möjligheter att få ett läkemedel godkänt.

– Vi har varit väl finansierade genom privat kapital och bidrag från såväl Vinnova som EU:s Horizon 2020-program. Nu står vi inför nästa spännande steg i bolagets utveckling och det är en lämplig tidpunkt att få ökad tillgång till kapitalmarknaden genom en listning, säger Einar Pontén.

För ytterligare information kontakta:

Einar Pontén, CEO
einar.ponten@lipum.se
+46 70 578 34 95

Om Lipum

Lipum är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Bolaget har hög mognadsgrad i operationella samt administrativa processer och är väl förberett för nästa tillväxtfas. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Kontakter

Jennie Ekbeck

Jennie Ekbeck

Presskontakt CEO +4670 344 57 70
Tomas Ruuth

Tomas Ruuth

Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

Relaterat innehåll

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Umeå Biotech Incubator
Tvistevägen 48C
907 36 Umeå
Sverige