Gå direkt till innehåll
Ulrika Norin är vd för Umeåbaserade Omnio och Tomas Eriksson är ny styrelseordförande för bolaget. Den nya styrelsen består av erfarna life science-chefer med världsledande expertis inom sina områden.
Ulrika Norin är vd för Umeåbaserade Omnio och Tomas Eriksson är ny styrelseordförande för bolaget. Den nya styrelsen består av erfarna life science-chefer med världsledande expertis inom sina områden.

Pressmeddelande -

Ny styrelse med internationell spetskompetens ska hjälpa Omnio att ta nästa steg

Omnio AB förväntar sig att få effektdata från prekliniska sårstudier före sommaren. Nu ska en nyutnämnd och internationellt erfaren styrelse hjälpa bolaget att ta nästa steg.
- Den nya styrelsens nätverk och erfarenhet gör att vi kan bygga strategiska partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag, påskynda vårt kliniska utvecklingsprogram och i slutändan ta vår sårläkningskandidat, rekombinant plasminogen, till marknaden, säger Ulrika Norin, vd för Omnio.

Den nya styrelsen består av ledande befattningshavare som har internationell spetskompetens inom preklinisk forskning, tillverkning av biologiska läkemedel och klinisk utveckling. Styrelsen har erfarenhet och kontaktnät som spänner över hela världen. Styrelseordförande Tomas Eriksson samt ledamöterna Irene Agerkvist, Nathan Hore och Tor Ny har basen i Sverige medan Jos van der Woert är verksam i USA och Robert Al samt Thomas Würdinger utgår från Nederländerna.

Omnios vd Ulrika Norin är mycket nöjd med den nya styrelsen. Hon förklarar att styrelsens expertis och stora nätverk kommer att främja Omnio AB:s väg från prekliniskt projekt till klinisk validering och efterföljande process för marknadsgodkännande.

- Vi behöver ny kompetens när vi ska gå mot klinik och har fått en väldigt kompetent styrelse där personerna kompletterar varandra på ett spännande sätt. Teamet består av erfarna life science-chefer med världsledande expertis inom plasminogenforskning, biologisk läkemedelsutveckling, regulatorisk expertis, samt experter inom klinisk utveckling och marknaden för avancerad sårvård, säger hon.

Omnio tog under 2021 och 2022 in cirka 26 miljoner kronor från investerare och aktieägare samt i stöd från Vinnova och förbereder nu för en ny investeringsrunda. Omnios läkemedel kan innebära en global revolution av behandlingen av icke-läkande kroniska sår och produkten röner ett stort intresse runt om i världen. Denna vecka håller Omnio exempelvis ett föredrag som sin behandlingsmetod på den stora EWMA-mässan (EWMA = Europeiska Sårhanteringsföreningen) i Milano.

- Vi har gjort betydande framsteg under de senaste månaderna i tillverkningsprocessen och vi har en mycket spännande tid framför oss, säger Ulrika Norin och fortsätter:

- Samtidigt som de prekliniska studierna pågår arbetar vi intensivt med vårt kliniska utvecklingsprogram för att säkerställa att vi identifierar den bästa vägen för att få ut våra plasminogenbaserade läkemedel till patienterna.

Med den nya styrelsen – och dess erfarenhet och nätverk – i ryggen bedömer Ulrika Norin att företaget är väl positionerat för att bygga strategiska partnerskap med läkemedels- och bioteknikföretag.

- Omnios engagemang för att omvandla den avancerade sårvården och förbättra patienternas resultat genomsyrar alla som är involverade i företagets utveckling och den nya styrelsen är angelägen om att arbeta med företagets personal, partners och intressenter och ge ett betydande bidrag till bioteknikindustrin.

För mer info, vänligen kontakta
Ulrika Norin, vd, Omnio
Email: ulrika.norin@omnio.se

Fakta om styrelsen

Styrelseordförande
Tomas Eriksson, Sverige,
erfaren chef inom life science. För närvarande VD för Sinntaxis AB, affärscoach på Smile Incubator och Medeon samt NOME-mentor.
Styrelsemedlemmar
Irene Agerkvist, Sverige, 25 års erfarenhet av läkemedelsindustrin i olika lednings- och expertroller inom alla stadier av utveckling och tillverkning av både biologiska och kemiska ämnen.
Robert Al, Nederländerna, verksam inom akademisk tekniköverföring sedan 2003. Han är för närvarande chef för tekniköverföringskontoret vid Erasmus University Medical Center i Rotterdam, Nederländerna
Nathan Hore, Sverige, 18 års erfarenhet av medicinteknisk industri, och uppbyggnad och tillväxt i innovativa företag. Nathan har haft flera strategiska ledarpositioner som GM Corporate Venture för ArthroCare och VP och GM Asia Pacific för PulmonX, inklusive V & GM för Asien och Stillahavsområdet.
Tor Ny, Sverige, grundare av Omnio, senior professor i medicinsk biokemi, specialiserad på plasminogens roll i sårläkning.
Jos van der Woert, Nederländerna/USA, ledande befattningshavare med omfattande läkemedels- och ledarskapserfarenhet, särskilt inom området onkologi. Grundare och VD för OncoLogics LLC.
Thomas Würdinger, Nederländerna/USA, molekylär cellbiolog och entreprenör som blev professor vid 35 års ålder.

Fakta om Omnio AB
Omnio AB är ett biofarmaceutiskt företag specialiserat på utveckling av nya läkemedelsprodukter baserade på proteinet plasminogens pro-inflammatoriska och immunreglerande effekter. Omnio fokuserar på att utveckla rekombinant plasminogen för kronisk sårläkning där initiala läkarledda studier av patienter med kroniska sår har visat stor potential.
Ambitionen är att förändra dagens sårläkningsbehandling och tillhandahålla ett effektivt alternativ till patienter där effektiv bioaktiv behandling saknas.

Fakta om plasminogen
Plasminogen är ett rikligt endogent protein som produceras av levern och cirkulerar genom hela kroppen via blodomloppet. Plasminogen är pro-enzymet till proteasplasminet.
Initialt var plasminogen känt för sina fibrinolytiska egenskaper och funktion för att lösa upp blodproppar, men plasminogen har också visat sig ha effekt vid sårläkning.
Djurstudier har visat att plasminogen är involverat i initierings-, upplösnings- och proliferativa faser av den inflammatoriska processen under sårläkning och brist på plasminogen stör allvarligt den normala sårläkningskaskaden.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Kontakter

Tomas Ruuth

Tomas Ruuth

Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

Relaterat innehåll

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Umeå Biotech Incubator
Tvistevägen 48C
907 36 Umeå
Sverige