Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Släpper online-utbildning – vill minska risken för allvarlig blodförgiftning

Nu släpper Umeåföretaget Dianox en online-utbildning för att lära biomedicinska analytiker och annan vård- och labbpersonal mer om anaeroba bakterier, som kan orsaka allvarliga infektioner och i värsta fall dödlig blodförgiftning.

– Kunskapen är bristfällig på många sjukhus och utbildningarna på universiteten tar sällan eller aldrig upp problematiken med anaeroba bakterier. Med mer kunskap kan flera hundra fall av allvarlig blodförgiftning undvikas varje år, säger Maria Hedberg, vd på Dianox.

Varje år drabbas runt 40 000 personer i Sverige av sepsis, alltså allvarlig blodförgiftning. Mellan tre och tio procent av dessa fall orsakas av anaeroba bakterier, vilket motsvarar 1 200–4 000 fall per år.

Anaeroba bakterier dör i närvaro av syre. Oftast förekommer de sjukdomsframkallande anaeroba bakterierna i patientens egen normala mikroflora, men vid till exempel infektioner efter en operation, ett trauma, dålig blodcirkulation eller bakomliggande sjukdom kan de skapa allvarliga infektioner som i värsta fall kan leda till döden.

– Enkla misstag vid provtagning på en patient, eller senare handhavande av provmaterialet från en anaerobinfektion, kan innebära att bakterierna dör och diagnosen blir felaktig. Det innebär att man inte vet vilken typ av bakterie man ska behandla och därmed sätter in felaktigt antibiotikum. En allvarlig infektion kan få ett snabbt förlopp och leda till sepsis, så det är väldigt viktigt att patienten får rätt behandling omedelbart, säger Maria Hedberg, docent och biomedicinsk analytiker.

Hon sitter med sitt företag Dianox på Umeå Biotech Incubator och har utvecklat en online-utbildning för laboratoriepersonal. Målet är att utveckla kurser som riktar sig till personalkategorier inom vården för att bibehålla och bättra på kunskapen om anaeroba bakterier vid landets sjukhus.

– Stora pensionsavgångar väntar och det är framför allt den äldre generationen som har kunskap om anaeroba bakterier och hur man hanterar dem för att få ett rättvisande resultat i labbet. Då de äldre försvinner från vården hänger allt på den kunskap de yngre bär med sig. Där kommer min utbildning in som ett stöd, säger Maria Hedberg.

I våras höll hon en pilotutbildning i södra Sverige, som uppskattades mycket. Sedan dess har online-utbildningen utformats och utvärderats. Nu släpps den och blir tillgänglig för vårdpersonal i hela landet.

– Kursen behandlar bland annat anaerobinfektioner, provtagning, odling och resistens. Det viktigaste är att inte utsätta bakterierna för syre – då dör de snabbt, säger Maria Hedberg.

Statistik från Socialstyrelsen från 2017 visar 181 inrapporterade fall av sepsis på grund av anaeroba bakterier. Åldrarna på patienterna varierade mellan 0 och 89 år, vårdtiden mellan 2 och 63 dagar – och 12 procent avled. Anaerobinfektioner är inte anmälningspliktiga infektioner, eftersom de i allmänhet inte smittar, så mörkertalet är troligtvis stort.

– Förutom det personliga lidandet kostade de här fallen över 28 miljoner kronor i vårdkostnader under den tid patienterna vårdades på sjukhus. Stora kostnadsbesparingar kan göras på att personalen inom vården får bättre kunskap om hur man hanterar anaeroba bakterier, säger Maria Hedberg. 

For more information, please contact:

Maria Hedberg, CEO Dianox
+46 70-320 99 51
info@dianox.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Presskontakt

Elin Olsson

Elin Olsson

Presskontakt Head of PR and Communications PR and Communications +46706125561

Relaterat material

Relaterade nyheter