Följ Umeå Biotech Incubator

Taggar

Umeå Biotech Incubator

Lipum

Inficure Bio

Diamyd Medical moves pharmaceutical production from USA to Umeå – hires

Diamyd Medical moves pharmaceutical production from USA to Umeå – hires

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 08:30 CEST

A recruitment drive is underway at Diamyd Medical's new vaccine facility in Umeå after the company announced it is moving production of the GAD65 protein, the active substance in the diabetes vaccine Diamyd, from abroad to Sweden. “This move gives us greater control and more knowledge about our study drug”, says Maja Johansson, Site Manager in Umeå.

Diamyd Medical flyttar läkemedelsproduktionen till Umeå – anställer fler

Diamyd Medical flyttar läkemedelsproduktionen till Umeå – anställer fler

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2020 08:30 CEST

Personal rekryteras nu till Diamyd Medicals nya vaccinanläggning i Umeå efter att bolaget tillkännagett att produktionen av proteinet GAD65, den aktiva substansen i diabetesvaccinet Diamyd, flyttas från utlandet till Sverige. – Detta ger oss större kontroll och mer kunskap om vårt prövningsläkemedel, säger Maja Johansson, platschef på anläggningen i Umeå.

Key appointments being made at new diabetes vaccine facility in Umeå

Key appointments being made at new diabetes vaccine facility in Umeå

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 08:04 CEST

Construction of Diamyd Medical's new vaccine manufacturing unit in Umeå is now underway, with a number of key roles being actively recruited to help staff the new facility. Newly-appointed site manager Maja Johansson is responsible for establishing the process for the production of GAD, the active substance in the study drug Diamyd.

Nyckelroller ska tillsättas på nya vaccinenheten i Umeå

Nyckelroller ska tillsättas på nya vaccinenheten i Umeå

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2020 08:04 CEST

Nu startar uppbyggandet av diabetesbolaget Diamyd Medicals nya tillverkningsenhet i Umeå. Nyanställd site manager är Maja Johansson med ansvar för etablering av processen för produktion av GAD, den aktiva substansen i prövningsläkemedlet Diamyd. Just nu är ett antal tjänster utlysta för att tillsätta viktiga nyckelroller till anläggningen.